prvky karavany

Obchodní vůz

Nejčastější prvek karavany. Ohromná konstrukce, převáží obchodníky, vojáky, pomocníky a vzácné či málo časté zboží (zbraně, artefakty, knihy). Část těchto vozů je stavěna na rychlý přesun krajinou i bez patřičných cest – používají se jako rychlá spojka k méně významným usídlením v okolí.

Skladový vůz

Základ tohoto vozu je velmi prostý – velká dřevěná deska, hromada kol. Často opatřena několika masivními sloupy po stranách pro lepší vázání nákladu. Na desku se připevňuje velké množství beden (kočí zodpovídá za shodný tvar beden na jeho vozu), ty se svážou dohromady a připevní k desce. Tím vzniká obří pojízdný kvádr naložený zbožím. Tyto vozy vezou zboží kterého má karavana nejvíce – rudy, nástroje, kůže, látky, jídlo, zrní etc.

Vůz rodin

Pokud je rodina dostatečně dlouho s karavanou (nejčastěji ve formě Přílepků) dostává právo postavit si vlastní vůz. Kola, tažná zvířata, podvozek a základní desku sestavují technici a druidy Karavany, co vznikne na tomto podkladu je čistě záležitostí rodiny. Nejčastěji se jedná o nadhodilý shluk místností, pater, schodiš, lan a skladových prostor. K těmto vozům se přiřazují útočné a průzkumné oddíly které ještě nepostoupily do vyšších funkcí. Hlava rodiny je pánem celého vozu a odpovídá se přímo nejvyššímu velení karavany.

Vůz čistých

Z pohledu na něj bolí oči. A hlava. A sám tak nějak vyklouzává z mysli…

Vůdčí vůz

Několik vozů, vždy jedou v přední části karavany. Zde jsou ubytováni všichni vyšší důstojníci karavany, obchodníci a významní členové. Viz hierarchie karavany.

prvky karavany

Journey of Mad Hammer CorwinCZ